Relevant Circles

Relevant Circles on jäsenyyteen perustuva nuorten korkeasti koulutettujen yhteisö, joka tarjoaa raikkaan, luontevan ja miellyttävän tavan tutustua työuralle merkityksellisiin ihmisiin ja luoda tulevaisuuden kannalta arvokkaita kontakteja

Rekisteriseloste

Rekisterin ylläpitäjä: Relevant Circles Oy (2877692-7), Yrjönkatu 23 , 00100 Helsinki, office@relevantcircles.com

Yhteyshenkilö: Ari Jaakkola

Rekisterin nimi: Jäsenrekisteri

Tietojen käsittelyn tarkoitus: Kontaktien muodostamisen edistäminen sekä tapahtumista ja uutisista informoiminen.

Tietosisältö: Rekisteriin ei kerätä muuta tietoa kuin henkilön nimi, ikä ja sähköpostiosoite, sekä jäseniltä tiedot työnantajasta, toimenkuvasta, ammatillisista intresseistä ja muista kiinnostuksen kohteista.

Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisterin sisältö muodostuu ainoastaan henkilöiden itsensä ilmoittautumisesta rekisteriin.

Tietojen luovutukset: Henkilön itsensä antamat tiedot näkyvät vain Relevant Circlesin yhteisölle; muille jäsenille, senioreille ja henkilökunnalle. Rekisteritietoja ei luovuteta muille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Rekisteriä hyödynnetään MailChimp-palvelussa (The Rocket Science Group LLC). MailChimp vastaa osaltaan tietosuoja-asetusten noudattamisesta EU-alueella. Relevant Circles Oy ei säilytä asiakkaiden maksutietoja. Maksutiedoista huolehtii Stripe Payments Europe, Ltd. Relevant Circles Oy pitää rekisteritiedot Suomessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet: MailChimp huolehtii, että rekistereihin ei ole ulkopuolisilla pääsyä. Stripe huolehtii maksutietojen suojaamisesta asianmukaisella tavalla sekä siitä että ulkopuolisilla ei ole pääsyä maksutietoihin.

Tarkastusoikeus: Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta tarkastuspyyntö rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle.

Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröity voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö osoitteeseen office@relevantcircles.com.

 

© Relevant Circles 2019